top of page
HEFCW logo.jpg

An Inclusive

blue box_edited.jpg

Gobeithio eich bod wedi mwynhau ein sesiwn Cynhwysiant.

Defnyddiwch yr adnoddau hyn i barhau â'ch dysgu ac i fyfyrio ar y rôl y gallwch ei chwarae wrth wneud CCAUC hyd yn oed yn fwy cynhwysol.

diversity balls.png
What we can - Part 1 Welsh
Play Video
What we can - Part 2 Welsh
Play Video
bottom of page